Yumurta

Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre, kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi, çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yımırta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yumurta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yımırta(Yanlış kullanım)

yumurta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İki sarılı yumurta yumurtlayan bu canım legornlar iki üç gün ara ile birer birer helak olup gitmişlerdi.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ecir Sevap. Ücret anlamına gelir. Bu kelime genellikle ecr şeklinde […]
  • Aşırma Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çocukluktan Çocuk olma durumu, insan hayatının bebeklikle ergenlik […]
  • Kör alan Kör nokta anlamına gelir. Bu kelime genellikle köralan şeklinde […]
  • Âdem Adam, insan, insanoğlu anlamına gelir. Dinsel inançlara göre, […]
  • Tubalar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği […]

Yorum yapın