Yüzölçümü

Bir yerin ya da bir şeyin yüzeyini ölçme işine denir.  Bu kelime genellikle yüz ölçümü şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı yüzölçümü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yüz ölçümü (Yanlış kullanım)

yüzölçümü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evin yüzölçümü yüz on metreydi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Darülfünun Üniversite anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kırk bir 40 ve 42 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Branda Denizcilikte ambar kapaklarının veya filikaların üzerine […]
  • Şaşaalı Görkemli: Parıltılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • On yedi saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Her biri Tek tek hepsi, varolanların her tanesi anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın