Zabıt tutmak

Tutanak düzenlemek anlamına gelen zabıt tutmak kelimesi eski dilde kullanılan bir kelimedir. Günümüzde devlet kurumlarda kullanılıyor olabilir. Halkın kullanırken dilden çıktığı gibi yazmasından dolayı fazladan eklenen harf ile yazılabilir. Bu kelime genellikle zağbıt tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zabıt tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zağbıt tutmak (Yanlış kullanım)

milattan sonra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Şimdi bir zabıt daha tutsam görev başında memura hakaretten, sülaleni yakarım senin.” – Çetin Altan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muayene Gözden geçirme, inceleme, denetleme, yoklama anlamına gelir. […]
  • Diz dize Dizleri birbirine değecek biçimde birbirine yakın olarak […]
  • Mazur Mazereti olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Silercesine "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe […]
  • Tahammül Tahammül kelimesi nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere […]
  • Feshetmek Feshetmek, daha önce verilmiş bir kararı ortadan kaldırmak veya […]

Yorum yapın