Zabıt varakası

Tutanak anlamına gelen zabıt tutmak kelimesi eski dilde kullanılan bir kelimedir. Günümüzde devlet kurumlarda kullanılıyor olabilir. Halkın kullanırken dilden çıktığı gibi yazmasından dolayı fazladan eklenen harf ile yazılabilir. Bu kelime genellikle zağbıt varakası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zabıt varakası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zağbıt varakası (Yanlış kullanım)

zabıt varakası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her. tahkik muamelesi bir zabıt varakası ile tespit olunur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öleyazmak Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak anlamına gelir. Bu […]
  • Kâzım Karabekir’i Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Akılalmaz Kimi zaman meydana gelen ilginç bir hadiseyi nitelemek, kimi […]
  • Kontak Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas […]
  • Deve Kuşu Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Bu kelime […]
  • Peşin Hükümlü Bir konu ile alakalı olarak düşünmeye ve araştırmaya gerek […]

Yorum yapın