Zabıtname

Tutanak anlamına gelen zabıtname kelimesi ayrı yazılarak hata yapılır. Bitişik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle zabıt name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zabıtname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zabıt name (Yanlış kullanım)

zabıtname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kurul sonrası alınan kararlar zabıtnameye işlendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Biteviye Tekdüze anlamına gelir. Bu kelime genellikle büteviye şeklinde […]
  • Kaç kere Yapılan eylemin yapılma sayısını sormak için kullanılır. Kaç […]
  • Vücut   İnsan yada hayvan gövdesine verilen isimdir. Bedenin […]
  • İskarpin Ökçeli, konçsuz ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mutabık Aralarında uyuşmazlık bulunmayan, birbirine uyan anlamına […]
  • Gidişgeliş Trafik, ulaşım yollarının yayalarca ve her türlü taşıtlarca […]

Yorum yapın