Zaç yağı

Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle zac yağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zaç yağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zac yağı (Yanlış kullanım)

zaç yağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zaç yağı, sanayide çokça kullanılan çok kuvvetli bir mineral asittir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karabatak Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, […]
  • Ön gösterim Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala […]
  • Ticari Ticaretle ilgili anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu […]
  • Birebir Tıpkı, birbirinin aynı, tıpatıp benzer anlamını […]
  • Muhtaç olmak Gereksinmek anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Bir anda Beklenmeyen bir zamanda, aniden anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın