Zade

Oğul, evlat, doğmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle zağde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zade şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zağde (Yanlış kullanım)

zade ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Şimdi bilmem ne zade namı altında, İstanbul’un en büyük zenginlerinden biriydi.” – Ömer Seyfettin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nasrettin Hoca `Her yanı açık olduğu hâlde yalnız bir girişi bulunan veya […]
  • Osmanlılar XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve […]
  • Yirmi iki 21 ve 23 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Mandolin Aynı değerde ikişer ikişer dizilmiş dört çift teli bulunan, […]
  • Tasfiyehane Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tasfiye hane […]
  • Din Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]

Yorum yapın