Zahîr

Yardım eden, destekleyen, arka çıkan anlamına gelir. Bu kelime genellikle zahır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zahîr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zahır (Yanlış kullanım)

zahîr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hep senin lütfun muin olmuştur ihsanın zahîr (Baki’den)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sibop Türkçe'de genellikle Sibop şeklinde yanlış kullanımı olan bu […]
  • Selzede Bir sel yaşamış ve selde zarar görmüş kimse anlamına gelir. […]
  • Şehit Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse anlamına gelir. […]
  • Dair Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, […]
  • Bölüm Bir kuruluşun yönetim birimlerinden ya da bir üniversitenin, […]
  • Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya […]

Yorum yapın