Zapt etmek

Zorla almak, tutmak, bir şeyi güç kullanarak önlemek, yazıya geçirmek, hatırında tutmak, anlamak, kavramak, bütünüyle öğrenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle zaptetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zapt etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zaptetmek  (Yanlış kullanım)

zapt etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşte o vakit ben, zaptı imkânsız bir vahşi kedi hâline girmişim.” – Y. K. Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Meddah Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren […]
  • Denizanası Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe […]
  • Katırtırnağı Baklagillerden, çok sayıda türü ve cinsi bulunan, her zaman […]
  • Süregelen Sürüp gelmekte olan, öteden beri aynı biçimde süren anlamına […]
  • Aşık atmak (veya oynamak) Aşık kemiğiyle oyun oynamak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Baştan başa Bir uçtan öteki uca, başından sonuna değin anlamında […]

Yorum yapın