Zeamet

Tımar anlamına gelir. Bu kelime genellikle zeğamet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zeamet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zeğamet (Yanlış kullanım)

zeamet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Has ve zeamet sahiplerinin her beş bin akçe için beslediği atlı askere cebelu denilmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tiksinti Tiksinmek eylemi, tiksinme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aksakal Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Bir […]
  • Priz Priz, elektrik akımı alınan yer veya elektrik bağlantı yeri […]
  • Mapushane Cezaevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mapıshane, mapıs […]
  • En az En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum anlamına […]
  • Acil Hiç vakit geçirilmeksizin yapılması, yerine getirilmesi […]

Yorum yapın