Zıddı olmak

Zıddı olmak deyimi bir şeyin birini tedirgin etmesi ve hoşuna gitmemesi anlamında kullanılır. Zıt kelimesinden türetilmiş bir kelime olduğu için ek aldığında hatalı yazımlara rastlanmaktadır. Bu kelime genellikle zıttı olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zıddı olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zıttı olmak (Yanlış kullanım)

zıddı olmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu tarz ilişkiler zıddı olduğum tarzda.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Terk Ettiği Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle […]
  • Coşmak (kişi) duygu ve düşüncelerini coşkulu söz ve davranışlarla […]
  • Cezaevi Mahkemece hapis cezasına çarptırılmış olanların ceza süresince […]
  • Hercai Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren […]
  • Ebeveyn Anne ve baba anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kantaron Kızılkantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, […]

Yorum yapın