Zıddı

Zıt, çelişik karşıt anlamına gelen sıfattır. Bir nesnenin karşıtı belirtilirken zıttı olarak anlatılır. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük ek aldığında sıklıkla yanlış yazılır. Zıttı gibi hatalı kullanıma maruz kalan kelimenin doğru yazımı zıddı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zıttı (Yanlış kullanım)

zıddı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Derin kelimesinin zıddı nedir? Bunu bilen birisi bana söyleyebilir mi?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Egzoz Otomobillerde kullanılan ve motorun oluşturduğu kirli havayı […]
  • Düztaban Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk, […]
  • Kameraman Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı […]
  • Uzak Doğu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Muhabbet Muhabbet kelimesi sevgi, dostça bir arada oturup konuşma, […]
  • Kitabevi Kitabevi; kitap yayını ve satışı yapılan yer anlamında […]

Yorum yapın