Zikretmek

Sözünü etmek, adını anmak anlamına gelir.  Bu kelime genellikle zikr etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zikretmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zikr etmek (Yanlış kullanım)

zikretmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah’ı sıkça zikretmek gerekir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Birer birer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Müptela Müptela kelimesi bağımlı (Kumara müptela), tutulmuş ( Vereme […]
  • Kameraman Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı […]
  • Madenî Madensel, madenle ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Issız Hiç kimse bulunmayan ya da çok az kimse bulunan (yer) anlamına […]
  • Bir daha İkinci kez, yeniden, tekrar, asla anlamında […]

Yorum yapın