Zina

Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki anlamına gelen bu kelime sıklıkla hatalı kullanılır. Yazım yanlışının nedeni halkın söylerken uzatarak söylemesinden kaynaklanmaktadır. Bu kelime genellikle ziğna şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zina şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ziğna (Yanlış kullanım)

zina ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah katında en büyük günahlardan biri olan zina yapılmaması gereken davranışlardandır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kongre Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin […]
  • Başyazarlık Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik anlamına […]
  • Nasıl (bir kimse, bir konu, bir olay vb. için) ne gibi, ne türlü, ne […]
  • Üç beş Nicelik yönünden az anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç beş […]
  • Sömestir Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri anlamına gelir. […]
  • Mütehassıs Uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütahassıs şeklinde […]

Yorum yapın