Zülfikar

Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış kılıç anlamına gelir. Bu kelime genellikle Zülfikâr şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Zülfikar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Zülfikâr (Yanlış kullanım)

Zülfikar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zülfikar Hz. Ali’den sonra Hasan ve Hüseyin’e, Hüseyin’den sonra Ali evlâdına intikal etmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Varsaymak Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek ya da bu sonuçlar […]
  • Günübirlik (gezi, konukluk vb. için) bir gün içinde, bütün bir gün […]
  • Aşkmerdiveni Eğrelti otu anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşk […]
  • Serbest İstediği gibi davranabilen, hiçbir koşula, sınırlamaya bağlı […]
  • İyiliksever İyiliksever kelimesi hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik eden, […]
  • Aforizma Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle afarizma şeklinde […]

Yorum yapın