Zulüm

Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, eziyet, cefa anlamına gelir. Bu kelime genellikle zulm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zulüm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zulm (Yanlış kullanım)

zulüm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Nöbetçinin siyah süngüsü zorbalığın ve zulmün bir timsali gibi gözlerimin önünden geçiyordu.” – Hüseyin Cahit Yalçın


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları […]
  • Yeridir "layıktır, uygundur, münasiptir" anlamında kullanılan bir söz […]
  • Kuzey Amerika Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Müstebit Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle müstebid şeklinde […]
  • Heykeltıraş Heykelci anlamına gelir. Bu kelime genellikle heykel tıraş […]
  • Uyuyakalmak Ansızın uyumak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Uyuya […]

Yorum yapın