Züppe

Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan: Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle zübbe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı züppe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zübbe(Yanlış kullanım)

züppe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstifaname Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, […]
  • stres Ruhsal gerilim anlamına gelir. Bu kelime genellikle sitres […]
  • Mantalite Mantalite, düşünce tarzı anlamında kullanılmaktadır. Herkesin […]
  • Kürtün Yük hayvanlarına vurulan semer, palan, rüzgârın etkisiyle kuytu […]
  • Horoz ibiği Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım anlamına gelir. […]
  • Tretuvar Yaya kaldırımı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tretuvar […]

Yorum yapın