Propaganda

Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca. Bu kelime genellikle pıropaganda, propoganda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı propaganda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıropaganda (Yanlış kullanım)

propoganda (Yanlış kullanım)

propaganda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sinemaları sansür etmek, onların propagandalarına alet olmamak demektir.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alafranga Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, […]
  • Sizin de (de) bağlacı ayrı yazılır. Çünkü bu bir sözcüktür, ek değildir. […]
  • Peştamallı Peştamalı olan. Bu kelime genellikle peştemallı şeklinde yanlış […]
  • Sahneye çıkmak Tiyatro, müzik vb. sanatçılar için sanatını izleyici önünde […]
  • Izdırap Izdırap, bir olayın sonucunda kişilerin çektiği acı, üzüntü, […]
  • Entrikacılık Entrikacı olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın