Divan edebiyatı

Divan Edebiyatı XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi altında gelişmiş Türk edebiyatı demektir.
Tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar. Bu kelime genellikle Divan Edebiyatı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı divan edebiyatı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Divan Edebiyatı (Yanlış kullanım)

divan edebiyatı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Divan edebiyatında şiire, düzyazıdan daha çok önem verilmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Geri zekalı Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse), anlayışı kıt, aptal anlamına […]
  • Üniversitesinde Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Kooperatif Kooperatif kelimesi ortaklarının her türlü gereksinimlerini […]
  • İktisap etmek Elde etmek, edinmek, kazanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kadirbilir Değerbilir anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilir […]
  • Dişçi Diş hekimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle dişci şeklinde […]

Yorum yapın