Klakson

Korna anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klakson şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

krayakson (Yanlış kullanım)

klakson ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İki klakson sesi durgunluğu iki yerinden bıçakladı.” – Haldun Taner

Kolaçan etmek

Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak. Bir şeye öğrenmek amacıyla kısaca bakmak, göz atmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle koloçan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kolaçan etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

koloçan etmek (Yanlış kullanım)

kolaçan etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çevremizi bir kolaçan edelim hele, nerede olduğumuzu iyice anlayalım.” – Turan Oflazoğlu

Kolaçan

Herhangi bir amaçla çevreyi dolaşıp pek belli etmeksizin gözden geçirme anlamına gelir. Bu kelime genellikle koloçan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kolaçan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

koloçan (Yanlış kullanım)

kolaçan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bekçiler mahalleyi kolaçan ediyor.

Klarnet

Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kılarnet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı klarnet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kılarnet (Yanlış kullanım)

klarnet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Önce klarnetle ezgisini çalar, arkasından gür bariton sesiyle bir dörtlük söylerdi.” – Cahit Külebi

Kızılşap

 Açık eflatun renk. Bu renkte olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle kızıl şap şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kızılşap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kızıl şap (Yanlış kullanım)

kızılşap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üzerinde ki kızılşap elbisesi ile harika görünüyordu.

Ketenpere

Dolandırıcılık anlamına gelir. Bu kelime genellikle keten pere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ketenpere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

keten pere (Yanlış kullanım)

ketenpere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ketenpere yapan adamdan, arkadaş olur mu hiç?

Kezalik

Keza anlamına gelir. Bu kelime genellikle kezağlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kezalik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kezağlik (Yanlış kullanım)

kezalik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kanun desek kezalik, meclis-i muhâkeme desek kezalik… (Nâmık Kemal).

Kutup yıldızı

Gök küresinin kutbuna en yakın olan Küçükayı denilen takımyıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kutub yıldızı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kutup yıldızı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kutub yıldızı (Yanlış kullanım)

kutup yıldızı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kutup Yıldızı’nın sabit olup kuzey yönünü gösterdiğini çocukluktan beri duyarız.

Kopça

Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç, agraf anlamına gelir. Bu kelime genellikle kopca, gopça şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kopça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kopça (Yanlış kullanım)

gopça (Yanlış kullanım)

kopça✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sedef bir kopça, kirli ve incecik boynunu sıkmıştı.” – Sait Faik Abasıyanık

Kolajen

Hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, lif ve eklemleri oluşturan protein anlamına gelir. Bu kelime genellikle kolojen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kolajen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kolojen (Yanlış kullanım)

kolajen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vücudumuzda en fazla bulunan protein kolajendir.