Presbit

Presbitliğe uğramış (göz veya kimse). Bu kelime genellikle piresbit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı presbit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

piresbit(Yanlış kullanım)

presbit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Presbit tedavisi görmeye başladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Patolojik Patoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Cephane Ateşli silahlarda kullanılmak için hazırlanan her türlü […]
  • Cemaat Bir imama uyarak namaz kılan topluluk, insan topluluğu, […]
  • Teamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, […]
  • Baruthane Barut yapılan veya saklanan yerlere baruthane […]
  • Eveleme develeme Eveleme geveleme ikilemesi ile aynı anlama gelir. TDK evelemek […]

Yorum yapın