Slav

Slavlar, Orta ve Doğu Avrupa’da yaşayan Eski Türklerin ardından Orta Avrupa’da yerleşmiş bir halk grubudur. Slav dili olarak bilinen Slavcadaki dil, Slav dilleri grubunu oluşturmaktadır. Genel olarak, Slavyanların tarihi, Skandinav kökenli Slavların veya “Eski Slavların” Orta ve Doğu Avrupa’ya göçünün yaklaşık 2500 yıl önce başladığı ipucudur.

Slavların İslamiyeti kabul etmeyi reddettikleri ve Ortodokslukla yakından ilişkili olan Ortodoksluların kültürünün kalıntılarının günümüze kadar uzanması nedeniyle, Ortodoksluk temel alınarak çoğu Slav toplumunun, kültürünün, yaşam tarzının ve geleneklerinin dayanıklı olduğu bilinmektedir.

Slavlar, birbirleriyle konuşan bazı aralarında belirgin farklılıklar olmakla birlikte, genellikle çok benzer Slav dillerini kullanmışlardır. Slavyan dilinin üç ana dalı vardır: Oryantal, Çek ve Yaşa. Bunlar, Rusça, Polonyaca, Çekçe, Sırpça, Bulgarca, Slovence ve Macarca gibi Slav dillerinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, Rusça, Bulgarca ve Sırpça dahil olmak üzere, Slav dillerinin birçok türünün, İngilizce ve Almanca gibi Batı dilleri ile yakın benzerlikleri olduğu bilinmektedir.

Slavyan kültürünü, çoğunlukla Orta Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya doğru hareket etmiş olan ve yoğun Kırım Tatarlarının baskısına maruz kalmış olan çeşitli Slav toplulukları oluşturmuştur. Slavların önemli anlaşmalar ve kanallar aracılığıyla emirlerini ürettiği ve Fransa ve İngiltere arasında ortak hareketleri desteklediği bilinmektedir.

Slav geleneksel müzikleri, keman, obua, flüt, klarnet ve trompet gibi çeşitli çalgılar kullanılarak güçlü solo sesleri, klarnetli sözleri ve oyun havalarını barındıran inanılmaz bir zenginlik içermektedir.

Bu kelime genellikle slav, sılav şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Slav şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

slav (Yanlış kullanım)

sılav (Yanlış kullanım)

Slav ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Slavlarda en belirgin kültürel miras, müziktir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Karakaş Genellikle Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen, vücudu beyaz, […]
  • İmamevi Kadınlara özgü cezaevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kıtipiyoz Değersiz, bayağı, kötü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mırmırık Mırmırık sürekli sorun çıkaran anlamına gelir. Huysuz insanlar […]
  • Gökyolu Gökyolu kelimesinin doğru yazılışı, "gök" ve "yolu" […]
  • Tirbuşon Genellikle şarapçılıkta şişeleri tıkamak amaçlı kullanılan […]
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x