Pedolojik

Pedolojik terimi, etimolojik olarak “çocuk eğitimi” anlamına gelen “pedo” ve “o-ilke” sözcüklerinin birlikteliğinden oluşmuştur. Pedolojinin temel amacı, çocukların gelişimini ve eğitimlerini incelemektir. Buna göre, pedolojinin alanı, yetişkin ve çocuk arasındaki her türlü ilişkiyi kapsar. Pedolog, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal, yaratıcı ve akademik gelişimini içermesine rağmen, kavramları çok geniş bir alana yaymaktadır.

Pedolojik alan, çeşitli disiplinleri içerir, bunlar arasında psikoloji, sosyoloji, antropoloji, fizyoloji, biyoloji, psikiyatri, tıp, öğretim bilimleri ve edebiyat gibi alanlar vardır. Pedolojinin kapsamı, bir çocuğun hayatı boyunca süren tüm gelişimi kapsamaktadır. Pedolojik araştırmalar çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, yaratıcı ve akademik gelişimlerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Ayrıca, pedolojik araştırmalar, çocukların davranışlarının insan gelişiminin diğer yönleriyle nasıl ilişkili olduğunu incelemektedir. Bu kelime genellikle pedalojik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pedolojik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pedalojik (Yanlış kullanım)

pedolojik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Pedolojik araştırmaların amacı, çocuk gelişiminin nasıl hayati olduğunu ve bu konuya odaklanan bir çalışma ortamının nasıl oluşturulacağını anlamaya yardımcı olmaktır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Güvercin Hızlı ve uzun zaman uçabilen, yemle beslenen bir kuş türüdür. […]
  • Var olmak Var ve olmak şeklindeki her biri kendi anlamına […]
  • Elaman çekmek Bezginlik gösterip yakınmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Katranköpüğü Çayır mantarlarından, şapkasının alt yüzü dilim dilim ve bir […]
  • Manikürcülük Manikürcünün yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Misafirperverlik Konukseverlik anlamına gelir. Halk arasında sık kullanılır […]

Yorum yapın